Neeff verzamelt bepaalde persoonsgegevens, waar wij vertrouwelijk en zorgvuldig mee omgaan, uit respect voor jouw privacy. In deze verklaring geven wij je hierover meer informatie, zodat je weet waarom wij je gegevens verzamelen, wat wij hiermee doen en hoe je ons kunt bereiken met eventuele vragen.

Verzamelen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van je vragen en verwerken, beperken zich tot het hoogstnoodzakelijke en zijn enkel bedoeld om contact met je op te kunnen nemen, je van relevante informatie te kunnen voorzien en om onze diensten goed uit te kunnen voeren. Wij gebruiken je gegevens alleen voor doeleinden die bekend zijn gemaakt en waarvoor je hebt ingestemd.

Delen met derden
Voor de uitvoering van bepaalde diensten is het soms nodig dat wij gegevens delen met derde partijen. Het betreft slechts die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening. Van hen eisen wij een adequaat beveiligingsniveau en leggen afspraken daarover schriftelijk vast (in verwerkersovereenkomsten). Wij zullen nooit gegevens verkopen of om andere redenen aan derde partijen ter beschikking stellen.

Bewaartermijn
Ben je klant van ons, dan zullen wij gedurende de uitvoering van onze diensten je persoonsgegevens bewaren. Indien de duur van onze overeenkomst is verstreken, dan bewaren wij je gegevens voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij je persoonsgegevens verwijderen.

Heb je een offerte bij ons opgevraagd, maar ben je geen klant bij ons geworden? Dan zullen wij je gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Voor het verwerken van gegevens van sollicitanten verwijzen wij je graag naar ons privacybeleid.

Contactpagina
Wanneer je het contactformulier via onze website invult of ons een e-mail stuurt, ontvangen wij jouw gegevens om contact met je op te nemen. Wij verwerken en gebruiken deze gegevens enkel ten behoeve van zakelijk gebruik om tot een goede samenwerking te komen. Wanneer wij contact hebben, bewaren wij je gegevens zolang als dat nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling.

Google Analytics en websitebezoek

Via de website van Neeff wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google Analytics-dienst. Wij gebruiken Google Analytics om het bezoekersgedrag en verkeer op onze website te analyseren. Hiermee worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website, om vervolgens onze website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Google kan deze informatie wel aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social Media
Op onze website zijn buttons opgenomen die verwijzen naar Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, LinkedIn of Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Zie hiervoor ons cookiebeleid. Wij hebben daar geen invloed op. De informatie die Twitter, Facebook en LinkedIn verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter en Facebook stellen zich te houden aan de Privacy Shield principles en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Beveiliging
Wij nemen het beveiligen van je gegevens serieus en nemen passende maatregelingen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste toegang en openbaarmaking van gegevens. Onze website is beveiligd met een SSL certificaat. Dit houdt in dat alle gegevens die je via onze website met ons uitwisselt, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Heb je de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn? Heb je aanwijzingen van misbruik op onze website? Of wil je je meer informatie over de beveiliging van de door Neeff verzamelde persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.

Contact
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Je kunt je verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar regel@neeff.nl of telefonisch via 033 433 3198. Vanzelfsprekend staan wij je ook graag te woord met andere vragen en/of opmerkingen.

Klachten?
Klachten vinden wij heel vervelend en wij hopen dat wij hier eerst samen uitkomen. Uiteraard staat het je altijd vrij om contact op te nemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.