Neeff, onderdeel van HEYDAY Facility Management, zorgt ervoor dat de informatie op deze website zo actueel en volledig mogelijk is en met constante aandacht en nauwkeurigheid is samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de verstrekte informatie op deze website. Aan deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Auteursrecht

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het format en de inhoud van deze website kunnen elk moment gewijzigd worden door Neeff. Wij kunnen niet garanderen dat deze website foutloos en/of ononderbroken functioneert of toegankelijk is. Evenmin kunnen wij garanderen dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en/of verwerkt. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Websites van derden waar deze website naar verwijst middels hyperlinks, worden niet door Neeff gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Neeff aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.